Temmuz 2015’te Hindistan Yüksek Mahkemesi pornografik web sitelerinin engellenmesine izin vermeyi reddetti ve kendi evinin mahremiyetinde iç mekanda pornografi izlemenin bir suç olmadığını söyledi. Ağustos 2015’te Hindistan Hükümeti, Hint İSS’lerine pornografik olduğunu düşündüğü en az 857 web sitesini engelleme emri verdi. Telekomünikasyon Bölümü yılında internet servis sağlayıcılarından siber suçları kontrol etmek için 857 web sitesini kaldırmasını istedi, ancak yetkililerden eleştiri aldıktan sonra yasağı kısmen iptal etti. Hükûmetin yasağı, bir avukatın Yüksek Mahkeme’de çevrimiçi pornografinin seks suçlarını ve tecavüzleri teşvik ettiğini savunan bir dilekçe sunmasının ardından geldi. Şikayetten vazgeçmenin sonuç doğurabilmesi için şikayet hakkı mağdurun şikayetinden vazgeçmesi yeterlidir.

Sonraki iki seçenek porno sitelerinin engelini kaldırmaya yardımcı olamaz, ancak bu yöntemlerle favori sitelerinizdeki bazı eski içerikleri bulabilirsiniz. Bunlar Wayback Machine arşivi ve Google’ın arama motoru önbelleğidir. Masaüstünde porno engelini bloke etmek için bir VPN veya Tor tarayıcısı kullanabilirsiniz. Ayrıca, bir proxy sunucusu kurabilir veya bir web proxy (anonimleştirici) kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, Wayback Machine arşivinde ve Google’ın arama motoru önbelleğinde favori web sitenizden bazı eski içerikler bulabilirsiniz. Özetle, Wayback Machine’i dünyanın herhangi bir yerinden ücretsiz olarak porno engelini veya en azından bir kısmını kaldırmak için kullanabilirsiniz.

Mesela Kill Switch, VPN bağlantısı aniden kesilirse internet bağlantınızı keser. Böylece her zaman koruma altında olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Network sahipleri belirli web sitelerine erişimi engellemek için filtreleme yazılımı kullanabilir. DNS tabanlı engelleme, kullanıcının cihazı herhangi web sitesinin IP adresini aradığı zaman domain adı çözümleme sürecini bozar. Sonuç olarak, web sitesi bir tarayıcı isteğine yanıt olarak bir IP adresi çıkarmaz ve kullanıcı internet sitesine erişemez.

Rızayla Cinsel İlişki Suçunda Şikayet Süresinin Aşılması

Maddesi uyarınca suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesini ifade eder. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından, bu suçların olası kastla gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda maddi unsurun cinsel ilişkinin gerçekleşmesi olduğunu daha öncesinde de dile getirmiştik. Suçun oluşması için cinsel ilişkinin gerçekleşmiş olması yeterli olup teşebbüs aşamasında kalması durumunda fail Türk Ceza Kanunun madde 35’e cezai sorumluluğu belirlenecektir.

 • Kuzey Kore’ye pornografi ithal etmek sert bir şekilde cezalandırılır.
 • Soruşturma aşamasında mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
 • 18 yaşından küçük mağdurun, kendi rızası ile ilişki yaşaması ceza oluşmaması için bir sebep değildir.
 • Palworld’ün geliştiricisi, The Pokémon Company’nin bu yılın başlarında Pokémon kopyalama iddiaları üzerine soruşturma başlatacağını açıklamasının ardından Nintendo’dan kendilerine karşı açılan bir dava olmadığını söyledi.
 • Türkiye yargı sistemine göre, farklı suçlarla ilgili davalara bakmak üzere çeşitli mahkemeler görevlendirilmiştir.

Suça açıkça teşvik etmek veya bu tür bir suç için gerekli koşulları yaratmak azmettirme olarak değerlendirilebilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ciddi yaptırımlar içerir ve bu suçu işleyen ya da bu suça yardım eden/azmettiren kişiler hakkında hukuki işlemler başlatılır. Türk Ceza Kanunu, failin yanı sıra suça iştirak eden kişilere de cezai sorumluluk yükler.

Türkiye’de Cinsel Rüşt Yaşı Kaç?

టీనేజ్ పోర్న్ティーンポルノ kişinin velisinin veya vasisin tek başına şikayeti yeterli değildir. Bu hallerde şikâyet süresi failin veya fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış çocukla cebir, tehdit, hile olmadan cinsel ilişkiye değişik zamanlarda olmak suretiyle birden fazla bulunulmuşsa TCK 43/1 zincirleme suç hükümlerine göre sorumluluk belirlenir. Reşit olmayanla cinsel ilişkiye giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması durumunda, savcılık tarafından soruşturma başlatılır. Suçun işlendiği yerin yetkili ağır ceza mahkemesinde dava açılır ve yargılama süreci başlatılır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Türk Ceza Kanunu Madde 104’te tanımlanmış ciddi bir suçtur.

 • Kanun koyucu 15 yaş sınırını ele alırken; çocuğun, temyiz kudretine sahip olup olmadığına bakmaksızın suçun oluşacağını düzenlemiştir.
 • Bu, mahkemenin verdiği bir hüküm olup, hükümlünün topluma yeniden kazandırılması ve cezanın birey üzerindeki olası olumsuz etkilerinin azaltılması amacı taşır.
 • Son olarak, koruma veya gözetimi altındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girilmesi durumunda da 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası verilebilir.
 • Toplumu bu konuda bilinçlendirmek ve çocukları bu tür suçlara karşı koruyabilmek adına yapılan eğitim çalışmaları, öğretim programları ve medyanın kullanımı, cinsel suçlarla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işleyen kişiler, Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen ciddi cezalara çarptırılabilir.

2013’ün başlarında, İçişleri Bakanı Ögmundur Jónasson, çocukları şiddet içeren görüntülerden korumak için çevrimiçi pornografi yasağını genişletmek için bir teklif taslağı önerdi. 27 Nisan 2013 tarihli parlamento seçimlerinde hükûmet değişikliğinden bu yana plan durduruldu. O zamandan beri, ilgili mevzuatta herhangi bir değişiklik olmamıştır ve resmi olarak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? (TCK

Bu sayede, toplumda gençlerin cinsel istismara karşı korunması amaçlanır. Bu suç bizzat işlenebilen bir suç olduğundan dolayı iştirak hükümleri uygulanamamakta ancak azmettirme veya yardım etme hükümleri uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra birden fazla kişi aynı kişiyle art arda cinsel ilişkiye girmişse bu kişiler tek başına fail olarak nitelendirilir. Suçun mağduru, 15 yaşını bitirmiş ancak henüz 18 yaşını tamamlamamış olan çocuktur. Mağdurun cinsiyeti açısından ise kanunda herhangi bir düzenleme olmadığından bu suçun mağduru hem erkek hem de kız çocuk olabilir.

 • 2008 yılında, Baş Savcılık Ofisi Müstehcen Yayınlar Yasası (Rv Walker davası) kapsamında bir adamı yargıladı, ancak başarısız oldu.
 • Bu sayede çocukların korunması ve suçluların adalet önünde hesap vermesi sağlanabilir.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağdurunun 15 yaşını doldurmuş olması gerekir.
 • İnceleme sonucunda Visa ve Mastercard isimli kredi kartı şirketleri sitede kart kullanımını durdurdu.
 • Kanun metninden de anlaşılacağı üzere iki suç tipindeki en önemli ayrım mağdurun yaşı konusunda yapılan ayrımdır.

Bu tür bir suçun soruşturulması ve kovuşturulması sırasında, faile yüklenen fiilin kasten işlenip işlenmediği ve mağdurun yaşının fail tarafından bilinip bilinmediği son derece önem taşır. Adalet sistemi, mağdurları korumak ve caydırıcı yaptırımları uygulamak üzere bu ve benzeri ayrıntıları titizlikle incelemektedir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işleyen kişiler, Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen ciddi cezalara çarptırılabilir. Bu nedenle, reşit olmayan bireylerle cinsel ilişkiye girmekten kaçınmak sadece ahlaki bir zorunluluk değil, aynı zamanda kanuni bir gerekliliktir. Bu iki durumda, suçun mağdura olan yakınlığı veya sorumlusu olması sebebiyle, şikayetin geri çekilmesi durumunda dahi davanın düşürülmesi söz konusu olmaz ve adaletin karşısında sorumluluk devam eder. Her ne kadar reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda şikayet esaslı bir takip gerektiriyorsa da, yukarıda belirtilen özel durumlar bu kuralın istisnalarını oluşturur.

Failin bu suçu işlemesine yardımcı olan herhangi bir davranış (örneğin, reşit olmayan kişiyi faille buluşturmak veya onları korumak için gözetlemek), yardım etme kapsamına girer. Bu durumda failler, suçun basit hali ile karşılaştırıldığında daha ciddi cezai yaptırımlarla karşılaşırlar. Kısacası, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, çocukların ve ergenlerin cinsel istismardan korunması amacıyla oldukça ciddi bir suç kategorisinde yer almakta ve yalnızca cinsel birleşmeyi kapsayan bir suç tanımı bulunmaktadır. Diğer cinsel dokunulmazlık ihlalleri ise Türk Ceza Kanunu’nun ilgili diğer maddeleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve suç sayılarak cezalandırılmaktadır. Her durumda, reşit olmayan kişilerle cinsel içerikli eylemler ciddi yasal sonuçlar doğuracak ve mağdurların korunması öncelikli bir husus olarak kabul edilecektir.

Amerika’da pornografi[değiştir | kaynağı değiştir]

Botsvana, “pornografik kitaplar, dergiler, filmler, videolar, DVD’ler ve yazılımlar gibi pornografik ve müstehcen materyallerin” bulundurulmasını yasaklar. Bu tür materyallerin bulundurulması veya ithal edilmesi yasa dışıdır ve 4 yıla kadar para cezasına veya hapis cezasına çarptırılabilir. Reşit olmayanla cinsel ilişkide, zor kullanılıp kullanılmadığına bakılmaz. Kurban cinsel erginliğe erişmiş olabilir ancak -cinsel rüşt yaşı altında olduğu için- henüz cinsel rıza gösteremeyecek yaşta olduğu kabul edilir. Kurbanların genellikle ergenlik öncesi çocuklar olduğu cinsel saldırılar ise genellikle daha ağır cezai yaptırıma uğrar. Kanun, 18 yaşını doldurmamış mağdurun rızasının suçun oluşmasına engel olmadığını ve hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmeyeceğini öngörmüştür.

 • Çünkü 15 yaşını dolduran kişilerin şahsa sıkı sıkıya bağlı olan şikayetten tek başına vazgeçebilecektir.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel rüşt yaşı altında olan biri ile gerçekleştirilen gönüllü cinsel ilişki.
 • Bunlardan biri, mağdur ile failler arasında kanuni bir evlenme yasağının bulunması halidir.
 • Cinsel ilişkinin dışında kalan, vücuda cismi sokma gibi başka cinsel saldırı hareketleri ise Türk Ceza Kanunu kapsamında TCK 102 ve 103 maddeleri ile düzenlenmektedir.
 • Uzlaştırma sırasında fail ve mağdur karşılıklı anlaşma sağlarsa, dosya soruşturma aşamasındaysa takipsizlik, kovuşturma aşamasındaysa düşme kararı verilerek kapatılmaktadır.
 • Madde, cinsel ilişkinin reşit olmayan bireyin rızasıyla gerçekleşmesi durumunda dahi suçun varlığını korur.

Bu suç, toplumda büyük endişe yaratan bir konudur ve ciddi sonuçları bulunmaktadır. TCK Madde 104’ün içeriği, suçun cezası, uygulanması, işlenmesi durumunda alınacak tedbirler ve bu suçla ilgili istatistikler gibi birçok önemli konuyu kapsar. Bu suçla ilgili olarak alınabilecek önlemler ve kurbanlar ile ailelerine sağlanan destek ve yardım hizmetleri de oldukça önemlidir.

İnceleme sonucunda Visa ve Mastercard isimli kredi kartı şirketleri sitede kart kullanımını durdurdu. Pornhub, sitede yer alan çok sayıda seks ticaretine zorlanan ve reşit olmayan kişilere ait videoların olduğunun ortaya çıkmasıyla milyonlarca içeriği kaldırdı. Doğrulanmış olmayan kullanıcıların videolarının kaldırılmasıyla sitedeki video sayısı 13 milyondan 4 milyona düştü. Yeni Zelanda’da pornografi genellikle ücretsiz olarak ele alınmaktadır ve Film ve Edebiyat Sınıflandırma Bürosu bunu neredeyse yasaklamaktadır. Bununla birlikte, OFLC, pornografinin en uç biçimlerini (çocuk pornografisi, tecavüz, ensest ve hayvan seksi gibi) saldırgan malzeme olarak sınıflandırır ve bunları etkili bir şekilde yasaklar. Ukrayna yasaları pornografinin prodüksiyonunu, dağıtımını, yayınını , nakliyesini, ithalatını ve reklamını yasaklar.

Mağdurun psikolojik ve fiziksel sağlığının korunması amacıyla ilgili sağlık kuruluşlarından destek alınması mümkündür. Hukuki süreçte, mağdura avukatlık hizmeti sağlanabilir ve adli yardım talep edilebilir. Tazminat davası açma ve ceza davasının tarafı olarak katılma gibi yasal hakları kullanılabilir.